Copyright 2024 - Zaklada Viktorija

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu softverske podrške za komunikator

Na temelju Odluke Upravnog odbora Zaklade„Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije od 14. ožujka 2019. godine (Br: 23/19), Zaklada „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije, ul. Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak (u daljnjem tekstu: Zaklada), raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu softverske podrške

za komunikator

Predmet Javnog poziva je financiranje softverske podrške za komunikator koji će Zaklada financirati u maksimalnom raspoloživom iznosu do 50.000 kuna + PDV.

 

Opći uvjeti:

  • zdravstveno stanje djeteta u čije se ime prijava podnosi te nužnost pružanja tražene pomoći
  • prijaviti se mogu samo roditelj ili skrbnik djeteta koje imaju prijavljeno prebivalište na području Sisačko-moslavčke županije u trajanju od najmanje jedne godine
  • da je podnositelj prijave i korisnik financijske potpore hrvatski državljanin

 

Prihvatljivi prijavitelji ovog poziva su pojedinci (fizičke osobe) koje udovoljavaju uvjetima natječaja. Sredstva Zaklade mogu se iskoristiti samo za izravne troškove tj. posredovanje između fizičke osobe i distributera komunikatora, odnosno nabavku programskog rješenja bez uređaja, izravno od najboljeg ponuđača koji će biti odabran u skladu s Općim aktom o javnoj nabavi koji se nalazi na internetskim stranicama Zaklade „Viktorija“.

Prijave se zaprimaju od datuma objave poziva na internetskim stranicama Zaklade, zaključno do 30. travnja 2019. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku, pisanim putem na adresu Zaklade.

Neće se razmatrati prijave osoba koje su podnesene izvan roka, koje ne ispunjavaju uvjete poziva niti prijave osoba koje su u zadnje dvije godine od datuma objave natječaja od Zaklade „Viktorija“ primili sredstva u istu svrhu.

Prijava mora sadržavati preslike sljedećih dokumenata koje nije potrebno ovjeravati:

  • obrazloženje zahtjeva
  • potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2018. godinu (izdaje ih nadležna Porezna uprava)
  • odgovarajuću medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo da je korisniku komunikator potreban
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu podnositelja i korisnika
  • dokaz o prebivalištu podnositelja i korisnika, na području Sisačko-moslavačke županije, u traženom vremenu

Razmatranje valjano zaprimljenih prijava na Javni poziv vršit će Stručno vijeće o čijem je osnivanju Zaklada donijela Odluku o osnivanju Stručnog vijeća za pregled i ocjenu prijava na Javni poziv za dodjelu softverske podrške za komunikator (26. lipnja 2018. godine, broj: 35/18), koje svoju dužnost obavlja bez naknade. Stručno vijeće će svoju Odluku prezentirati Upravnom odboru Zaklade.

Stručno vijeće će uzeti u obzir i imovinsko stanje podnositelja molbe.

Temeljem pristiglih molbi, Stručno vijeće će izraditi listu korisnika koji su stekli pravo na primitak softverske podrške za komunikator, a koja će se objaviti na službenim internetskim stranicama Zaklade.

S korisnikom sredstava će se sklopiti ugovor kojim će se regulirati korisnikove obaveze.

Popis osoba koje su zadovoljile uvjete natječaja te stekle pravo na softversku podršku za komunikator, bit će javno objavljen na internetskim stranicama Zaklade u roku od 14 dana od dana donošenja Odluke.

 

Prijavu s pripadajućom natječajnom dokumentacijom možete poslati:

Poštom, na adresu:

Zaklada „Viktorija“ – Prijava na javni poziv“

Stjepana i Antuna Radića 36

44 000 Sisak

 


f m

Kontakt

Zaklada "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije

Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak

telefon: 044/550-260

mobitel: 099/334-1934

e.mail: zaklada-viktorija@zaklada-viktorija.hr

IBAN: HR7724810001131000097

Podržite rad Zaklade!

Gdje se nalazimo

Tražilica